Losowy produkt
Wizyt:
Today: 613All time: 16342203

Smar do układów pneumatycznych (czerwony-310ml) smr.66

Smary, oleje » do elektronarzędzi

Cena:55.00PLN

Smary opracowane specjalnie do stosowania w układach mechanicznych elektronarzędzi

Zastosowanie: Smar do smarowania układów pneumatycznych młotków udarowych i udarowo-obrotowych

Waga : Kartusz 310mlZastosowanie:

Smar do smarowania układów pneumatycznych młotków udarowych i udarowo-obrotowychSkład ogólny

Smar wytwarzany przez zagęszczenie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym oraz przyczepnościowym

Własności

Wygląd : smar jednorodny o czerwonej barwie

- penetracja w temp. 25 stopni C po ugniataniu : 305-345

- temperatura stopni C nie niższa niż : 220

- badanie działania korodującego na płytkach z miedzi, w temp. 100stopni C w czasie 3h : wytrzymuje

Przechowywanie:

Smar należy przechować w pomieszczeniach, suchych zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Informacje o składnikach:

Smar sporządzony w oparciu o głęboko rafinowane oleje mineralne zagęszczone mydłami litowymi wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych i zawierające dodatki polepszające własności smarne, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Smar zawiera:-baza olejowa o lepkości kinematycznej w temp. 100 stopni C n.n.14mm(2)/s:

a) olej mineralny: CAS 72623-87-1, WE: 276-738-4 Nota H i L > 40%

b) olej mineralny: CAS 64742-57-0, WE: 276-738-4 Nota H i L > 30%

Mydła litowe kwasu 12hydroksystearynowego: CAS7620-77-1, WE 231-536-5

Właściwości fizyczne i chemiczne- stan skupienia: w temp. pokojowej ciało plastyczne

- barwa: brązowa

- zapach: charakterystyczny

- gęstość w temp. 20 stopni C, g/ml : 0,9 PN-90/C-04004

- temperatura kroplenia, stopnie C nie niższa niż 160 PN-83/C-04139

- rozpuszczalność: w rozpuszczalnikach węglowodorowych

- rozpuszczalność w wodzie : nierozpuszczalny

  • Dodaj link do:
  • facebook.com